ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID19

1.  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ που παρουσιάζονται στην τροφοδοσία μας ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID19. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνουμε τον πελάτη και ανάλογα επιστρέφουμε χρήματα ή αντικαθιστούμε προϊόντα.

2. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ που μπορεί να συμβούν στη διανομή των αγαθών λόγω του φόρτου εργασίας των συνεργαζόμενων εταιρειών Courier.

3. Η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή δεν θα είναι εφικτή  μέχρι τη λήξη συναγερμού. Εξαιρούνται μόνο άτομα μεγάλης ηλικίας για τους οποίους δεν είναι εφικτή η πληρωμή μέσω τραπέζης. Στην περίπτωση αυτή προηγείται συνεννόηση.

4. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΜΑΤΩΝ Ή ΓΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ.

5. Αλλαγές προϊόντος που δεν οφείλονται σε τυχόν λάθη της επιχείρησης ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές μέχρι τη λήξη του συναγερμού.

check Το Προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.